آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
دروغی برای 27 سال

ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران خائن نبود. آقای صفوی و شمخانی فرمودند. 27 سال در مدرسه و کوچه و برزن و هر در و دیواری نام او را از صفحات تاریخ ایران حذف کردند، روزی او را جاسوس آمریکا خواندند، روزی همکار آمریکا در جریان عملیات طبس، روز دیگر خائن در جنگ و عامل فرمان عقب نشینی در روزهای آغاز جنگ. حتی فردی که امروز در رده های بسیار بالای نظام قرار دارد، در مجلس سوگند یاد کرد که بنی صدر در جبهه ها نبوده است حتی یک لحظه، حال آن که تمام اسناد و تصاویر موجود خلاف آن را ثابت می کرد.
حال پس از 27 سال، سران نظامی ایران اعتراف می کنند که در تمام این مدت دروغ گفته شده، بنی صدر خائن نبود، "اگر چه در دوران او هیچ عملیات موفقی انجام نشد" و چه کسی است که نداند در فردای آغاز جنگ چگونه با تدبیر او و سران ارتش ایران، 130 هواپیمای شکاری بمب افکن، اغلب از پایگاه همدان برچا خاستند و تمام مواضع دشمنی را که از سوی جهان حمایت می شد نابود کردند. چه کسی است که نداند اگر نبود این عملیات غرورانگیز که از صفحات تاریخ حذفش کرده اند، ارتش عراق سه روزه در تهران بود. سال ها به مردم گفته شد که مقاومت مردمی و سپاه و بسیج بودند که چه و چه... بدون آن که نقش این حرف ها کم باشد و از رشادت آن ها چشم پوشی شود، همه برای این بود که بگویند ارتش ایران هیچ نقشی در جنگ نداشت. این را بگذاریم در کنار بسیاری از پیروزی ها که به دست آمد و در گل نشاندن ارتش صدام که حتی به ایران پیغام داد که آتش بس کنند و به مواضع خود پشت مرزهایشان برگردند، اما سران ایران که جنگ را موهبتی برای سرکوب نیروی آزادی خواه جامعه می دانست، به آن وقعی ننهاد. البته در این دروغ پردازی حکومت تنها نیست، حتی هواداران جریان آقای منتظری هم در شکل گیری این پروپاگاندا نقش داشتند که باید روزی در برابر مردم عذرخواهی کنند. اگر درگیری های امروز در دولت ایران برای مردم جز فقر بیشتر نیاورده اما دارد به مرور حقایق را روشن می کند.
من بدون آن که از نظر اعتقادی با بنی صدر موافق باشم و یا نه، اما با تاریخی که خواندم و بررسی کردم از نظرهای مختلف، نه البته از روی سخنان احساسی و بی مطالعه، معتقد هستم که در تاریخ ایران به بنی صدر که واقعا فرد آزادی خواه و معتقد به دموکراسی بود، جفای بزرگی شد. در این زمینه صحبت های سعید شاهسوندی در سایتش هم موجود هست که اسناد بسیاری از این جفای تاریخی ارائه می کند.
-----------------------------------------------
اثر شاهنامه در تقویت روحیه نیروی هوایی ایران در نبرد علیه عراق همراه با عکس و تصاویری تاریخی.
mary hopkin - those were the days-68

به یاد بزرگ پرچم داران می 1968 این بزرگ ترین انقلاب تاریخ

دست در دست هم بر ضد اوباما
همه چیز به خوبی داشت پیش می رفت در اردوگاه دموکرات ها برای برگزیدن نامزد ریاست جمهوری و اوباما هم جلو بود با فاصله بسیار خوب. تا این که یک روز جناب استاد فراخان خود را ملزم دانستند که از اوباما حمایت کنند، یک روز دیگر احمدی نژاد صلاح را در این دانست، اما هیچ کدام مانند این پدر کلیسایی که اوباما به آن می رفته، یرمی رایت نبودند، بابا این آدم یا جاهل هست یا مانند اکثر کشیش ها قابل خرید. من کاری ندارم که یک شهروند آزاد هست که نظرش را بگوید یا نه؟! اما مسئولیت بیانش هم به عهده خودش هست، اصلا هم کار ندارم ایشان حرفشان حق هست یا نه، اما هر چه هست دارد به شدت از محبوبیت اوباما کم می کند و ول هم نمی کند، واقعا این ضرب المثل فارسی چه درست گفته که گاهی یک نادان چنان سنگی در چاه می اندازد که هزار عاقل از درآوردن آن ناتوانند. این آقای رایت شده است خوراک مناسبی برای سی ان ان و سایر رسانه های طرفدار کلینتون و از طرفی هم زمینه ساز شروع بحث انتخاب پذیر بودن اوباما برای ریاست جمهوری، آن هم در شرایطی که نگاهی به خود آمار این بحث را منتفی می کند که خوب گیرم اوباما انتخاب پذیرنباشد، کلینتون که آرای کمتری از او دارد، انتخاب پذیر است؟
کاش یک نفر پیدا می شد، این رایت را تا ماه آگوست یک جایی قایمش می کرد، یک چیزی هم گیر می آورد تا این کشیش عزیز تارک دنیا به آن مشغول باشند. جهانی خیالش راحت می شد.