آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
انتخابات دور اول فرانسه
سارکوزی و رویال رفتند بالا. اگر ایدئولوژیک به قضیه نگاه کنم دوست دارم دور دوم را رویال ببرد، اما خوب من به عنوان یک ایرانی از دید منافع ایران مسأله را بررسی می کنم. رویال مواضع بسیار تندی علیه ایرانیان دارد. او آنها را مرتجع می داند و معتقد است باید به هر شکل جلوی دستیابی ایران حتی به انرژی صلح آمیز هسته ای نیز گرفته شود. اما سارکوزی علی رغم آنکه خواهان نزدیکی بیشتر روابط فرانسه و ایالات متحده است، اما نسبت به ایران مواضع ملایمی دارد. با جنگ مخالف است و مهمتر معتقد است ایران باید به انرژی صلح آمیز هسته ای دست پیدا کند. چپ بودن یا راست بودن کاندیداها به مردم فرانسه مربوط است، تا آنجا که به من مربوط است و سرنوشت من و ایران من دوست دارم سارکوزی برنده شود که این طور هم به نظر می رسد. او 31% رأی آورده که با 11% لوپن در دور دوم می شود 42%، مسلماً همه طرفداران بایرو به رویال رأی نیم دهند و چه بسا اکثریتشان به سارکوزی رأی دهند. به نظر من سارکوزی در دور دوم با اختلاف 4 تا 5% پیروز شده و از این بابت تقریباً خیالم از جانب رویال و سیاست های ضد ایرانیش راحت می شود.
زنستان 22 نشانی از ادامه مقاومت زنان
خیلی وقت بود این تنها نشریه اینترنتی که من می خوانم روی دکه تارنمای بین المللی ظاهر نشده بود. دلم تنگ شده بود، دست مریزاد می گویم به همه بچه های زنستان که علی رغم تمام بحران هایی که در این چند ماه به خصوص در این روزها داشته اند به کار خود ادامه داده اند. این مقاومت باید پاس داشته شود. من اما به این شماره زنستان یک جور دیگر نگاه می کنم، نشان از این که بچه های جنبش زنان پایدار و مقاوم به حرکت مسالمت جویانه خود ادامه می دهند و این در کشوری که اصولا دیگ ها زود به جوش می آید بسیار مهم است. به هر حال مطالب غنی هم در این شماره زنستان بسیار است که بی گمان همه از خواندن آن لذت می برند.
مقاومت زنانه
یک قانون در جهان وجود دارد که هیچ دیکتاتور و ستمگری دوست ندارد که به آن توجه کند. زمانی که شما شی را بخواهید از شکل ذاتی خود خارج کنید آن شی در برابر این تغییر نا خواسته مقاومت می کند. حال این قانون را تعمیم بدهیم به انسان و سایر موجودات هستی. اگر بخواهید یک گربه را هم بکشید از خود واکنش نشان می دهد نه؟ آیا شما واکنش گربه را با بازداشت او پاسخ می دهید؟ فرقی نمی کند چه سرزمین تان اشغال شده باشد مانند فلسطینیان، چه حقوق تان زیر پا گذاشته شود. در هر صورت مقاومت می کنید نه؟ البته سلطه گران از مقاومت می هرساند چرا که مقاومت تمام تلاش های آن ها برای نابودی ذات شی تحت تسلط را از بین می برد.
حال برگردیم به مساله زنان ایرانی. این زنان در پیوند با سایر زنان جهان امروز فشار بیش از چند هزار سال تاریخ مردسالارانه را بر گرده های خویش احساس می کنند. هر یک فشار را در نقطه ای بیش تر احساس کرده و در نتیجه مقاومت خود را در آن نقطه نشان می دهد. یکی می خواهد حق طلاق آزاد داشته باشد، دیگری می خواهد رابطه جنسی آزادی را با شریک جنسی خود اختیار کند و... حال شما که می خواهید او را از شکل ذاتی خود خارج کنید طبعا باید با مقاومت او مواجه شوید این خیلی طبیعی است. پس چرا روزی می گویید دشمن می خواهد از شما سو استفاده کند روز دیگری در حال امضا جمع کردن بازداشت می شود و...
هر جا رفته ام دیده ام تلاش این دختران جوان کشورم را که با چه اخلاص و دردمندی به تکاپو برای امضا جمع کردن و گفتگو با مردم بر سر حقوق خود هستند. این پایین ترین سطح مقاومت آن هاست. این مقاومت آن ها را به سایر هم جنسان و البته سایر مقاومت های جهان پیوند می زند و دستگاه سلطه نیز از همین می هراسد.
اما چه بخواهید و چه نخواهید چه افراد را بازداشت کنید و چه نکنید این مقاومت شکل گرفته است و شما نیز چاره ای جز تن دادن به خواست های مقاومت ندارید.