آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
انتخابات دور اول فرانسه
سارکوزی و رویال رفتند بالا. اگر ایدئولوژیک به قضیه نگاه کنم دوست دارم دور دوم را رویال ببرد، اما خوب من به عنوان یک ایرانی از دید منافع ایران مسأله را بررسی می کنم. رویال مواضع بسیار تندی علیه ایرانیان دارد. او آنها را مرتجع می داند و معتقد است باید به هر شکل جلوی دستیابی ایران حتی به انرژی صلح آمیز هسته ای نیز گرفته شود. اما سارکوزی علی رغم آنکه خواهان نزدیکی بیشتر روابط فرانسه و ایالات متحده است، اما نسبت به ایران مواضع ملایمی دارد. با جنگ مخالف است و مهمتر معتقد است ایران باید به انرژی صلح آمیز هسته ای دست پیدا کند. چپ بودن یا راست بودن کاندیداها به مردم فرانسه مربوط است، تا آنجا که به من مربوط است و سرنوشت من و ایران من دوست دارم سارکوزی برنده شود که این طور هم به نظر می رسد. او 31% رأی آورده که با 11% لوپن در دور دوم می شود 42%، مسلماً همه طرفداران بایرو به رویال رأی نیم دهند و چه بسا اکثریتشان به سارکوزی رأی دهند. به نظر من سارکوزی در دور دوم با اختلاف 4 تا 5% پیروز شده و از این بابت تقریباً خیالم از جانب رویال و سیاست های ضد ایرانیش راحت می شود.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link