آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
بتی فریدن فعال زن آمریکایی در گذشت
بتی فریدن نویسنده کتاب عجایب زنان درگذشت

در گشت و گذار وبلاگی دیروز در وبلاگ زن ایرانی خبر تاثر بار درگذشت بتی فریدن یکی از پیشگامان فمینیسم را خواندم. فریدن شخصیت مرکزی در تغییر نگرش جامعه آمریکا نسبت به حقوق و زندگی زنان بود. در دهه های متمادی فعالیت اجتماعی، تفکر استراتژیک و نوشته های قوی وی یکی از تاثیر گذارترین لیدرهای جامعه آمریکا و جهان بود. در معروفترین کتابش "عجایب زنان"، وی زندگی فاجعه بار ده ها زن آمریکایی را بیان می کند که تمام زندگیشان صرف همسر و فرزندانشان می شد و خود جایی نداشتند. این کتاب که در سال 1963 چاپ شد، تاثیری عمیق بر روند تغییرات در حقوق زنان تا امروز داشته است. همچنین وی بنیان گذار سازمان ملی زنان، یکی از تشکیل دهندگان انجمن سیاسی زنان و لیدر اصلی در لیحه اصلاحیه حقوق برابر بود. وی همچنین از رهبران بسیاری از سازمان ها در ارتباط با مسایل زنان بود. نوشته ها و سخنرانی های او الهام بخش بسیاری از فعالان حقوق زنان در جهان و ایران بوده است. در گذشت او مایه اندوه فمینیست ها، فعالان حقوق بشر و آزادی خواهان در سراسر جهان و ایران است. یادش گرامی و خاطرش جاودان باد.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link