آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
نوشته هایی ارزشمند از مهرانگیز کار
مهر انگیز کار در اقدامی نمادین و به بهانه روز زن تا 8 مارس وضعیت حقوقی زنان را در ایران بررسی می کند. این بررسی ها که حاوی نکات مغفولی حتی از دید بسیاری از فعالان زن است جهت آگاهی افراد در ارتباط با تبعیضات حقوقی در ایران نسبت به زنان بسیار آموزنده و مفید است. لینک های آن در پی می آید. امیدوارم این مطالب در شکل دهی منسجم تر حرکت جنبش زنان موثر افتد
در همین حال خبر تعطیلی کتابخانه تخصصی زنان نیز شنیده شد که واقعا جای تاثر دارد. این کتابخانه هرچند ناکامل اولین کتابخانه تخصصی زنان به شمار می رفت
2 Comments:
Anonymous از زندگی said...
سینای عزیز
در مورد این لینک ها متشکرم.

Anonymous طلا بانو said...
آمدي در جان و حقا آشيانم سوختي


خود نمي داني مگر اندام جانم سوختي


شعله اي سرکش شدي در اين زمستاني ترين


با وجودت در وجودم سازمانم سوختي


آفتابي بودم اندر سينه ياران سرد


آمدي در سينه ام تو آسمانم سوختي


من توان و قدرتم در عشق همتايي نداشت


با نگاهت مهربان تاب و توانم سوختي


گرچه صياد دلم اما تو با ابروي خود


صيد دل کردي کمند و هم کمانم سوختي


من جهان زندگي را ساختم در عشق خود


تو پريچهره بدان اينک جهانم سوختي


در لبانت غصه صد ها ستون قصه بود


آتشين گفتار کردي تا لبانم سوختي


آمدي در دل نشستي با کمال سادگي


با تمام سادگي نام و نشانم سوختي

تقدیم به گلستان وب زیبایت

Links to this post:
Create a Link