آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
دانشکده حقوق دانشگاه تهران اولین سد شکنان محدودیت های زنان
با تمام مشکلاتی که داشتند بچه های دانشکده حقوق دانشگاه تهران کار خود را کردند و اولین گروهی بودند که امسال این مراسم را در دانشگاه ها برگزار کردند
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link