آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
عکس هایی از مراسم روز زن در دانشگاه علم و صنعت ایران

ردیف اول از چپ. الهام شهسوارزاده سردبیر روزنامه صبح و برگزارکننده مراسم


5 Comments:
دست همه فعالان مسايل زنان و دانشجويان همراهشان درد نكند. امسال خوب عمل شد.

Blogger Winston said...
Well done!

درود

Anonymous دانشجویان حزب الهی said...
پس از شکست دکتر معین در انتخابات جریان سرخورده و دور از قدرت مانده(شده!) مشارکت با استفاده از عوامل بی اصل خود در دانشگاه ها سعی در انحراف افکار دانشجویان مسلمان دارد. الهام شهسوارزاده نیز یکی از این عاملان دست نشانده غرب و جبهه شیطانی مشارکت بوده و سعی در گسترش انحرافات اخلاقی خود در نزد دانشجویان مسلمان دارد. ما به این افراد منحرف اخطار داده و تهدید به افشای فسادهای اخلاقی آنها می کنیم.دانشجویان حزب الهی

واقعا براتون متاسفم

Links to this post:
Create a Link