آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
قدم نحس من
مثل اين‌كه از اين به بعد بايد تصميم بگيرم قبل از اين‌كه جايي برم با تروريست‌ها و خشونت طلبا هماهنگ كنم به علت حضور بنده با ملت كاري نداشته باشن. امسال كه رفتم تجمع 8 مارس گرفتن ملت رو زدن. يه چند روزي اومديم ايران‌گردي و سر از زاهدان در آورديم. هنوز قدم نحسم 1 ساعت نشده بود كه در اين مكان ظاهر شده بود كه 22 تن از مسوولين استان كه اخبار علاقه‌اي وي‍‍ژه به عادي معرفي كردن آن‌ها داشت ترور شدند. آقا من از اين به بعد نه توي هيچ تجمعي مي‌رم و نه مسافرت چون اگه اين‌جوري ادامه پيدا كنه فكر كنم تا چند سال ديگه خودم بمونم و خودم :دي. يه مطلب آماده كردم در اين ارتباط كه به زودي پستش مي‌كنم
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link