آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
بدقولی
من نمی دانم این اساتید گرامی چرا وقتی با دانشجویی قرار دارند اینقدر خوش قولند. فکرش را بکن منکه از ساعت 11 صبح زودتر بیدار نمی شوم را کشانده دانشگاه و می روی می بینی اطلاعیه زدن که تشریف نمی یارن. باز هم قرار است فردا بروم سراغشان ایشالا فردا نگویند برو پس فردا. مثل این که بیماری بروکراسی به دانشگاه هم رسیده
پ.ن. بروید وبلاگ پرستو را بخوانید ببینید می تونید کمکی بکنید به آن کودک بی گناه
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link