آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
انتخابات ایتالیا در ابهام
در حالی که یک روز از انتخابات ایتالیا می گذرد نظر سنجی های اولیه پس از انتخابات از پیروزی رومانو پرودی سیاست مدار چپ میانه و احزاب موتلفش در انتخابات حکایت دارد. البته برلوسکنی تا کنون شکست را پذیرا نشده و شبکه فاکس نیوز که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 در آمریکا در پیروزی بوش نقش داشت خبر از پیروزی وی در انتخابات دیروز می دهد. پرودی را از هنگامی که کمیسر عالی کمیسیون اروپا بود می شناسم، مردی است طرفدار صلح و اصلاحات دموکراتیک. منتظر می مانم در صورتی که پیش بینی من یعنی پیروزی پرودی درست از آب در آمد تحلیلی دارم از نتایج آن و همین طور انتخابات پیشین اسراییل. ایتلاف چپ میانه به رهبری پرودی از احزاب کمونیستی تا لیبرال های سبز را در بر می گیرد که در نوع خود درسی است برای جنبش دموکراسی خواهی ایران
پ.ن. خوب پیش بینی من درست از آب در آمد و د ر این جدال تنگاتنگ پرودی پیروز شد. خبر خوش هم اعلام شد و ایران که زمان خاتمی برای لبخندهایش در صدر اخبار می نشست حالا به خاطر کیک زرد
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link