آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
دوستان در روزهای سخت یکدیگر را تنها نمی گذارند
پرستو عزیز چه کار زیبایی کرد. عزیزترین وبلاگ برای من امشاسپندان بوده و هست و چند روزی است که فیلتر شده. دستت درد نکنه پرستو جان. فرناز عزیز است و نگاره هایش جاودان در خاطر
موجوديت زن آرامش مطلق است
.آرامش شعله، گل، موسيقی؛
و گريزش پوچیِ نور، ترانه، اخگروهمه‌چيز
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link