آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
منشور جبهه دموکراسی خواهی نهایی شد
محمد جواد روح را خیلی دوست دارم. همیشه بهترین خبرهایی که دوست دارم بشنوم کار اوست. از هفته پیش که دکتر معین در قم بود منتظر شنیدنش بودم. امیدوارم موفق باشند هم این جبهه و هم دیگر گروه هایی که هدفشان حقوق بشر و دموکراسی با پایبندی به تمامیت ارضی ایران است. راجع به چالش های پیش روی جبهه مطلبی دارم که در پست بعدی می گذارم
پ.ن. شخصا به دلیل پست پیشین که کمی تند بود از الپر عذر می خواهم. الپر نشان داد که می توان به راحتی به اشتباهات اقرار کرد. به هر روی ما همه قربانی اشتباهات احزاب بودیم. یک خبر خیلی خوش هم پیروزی زنان ایران برای ورود به استادیوم است
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link