آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
الپر در بن بست
علی پیر حسین لو یا الپر جان زمانی که شنیدم از ایلنا اخراج شدی بسیار ناراحت شدم و الان هم هستم. الپری که من می شناختم اهل تخریب و این کارها نبود. الپر جان من رک می کویم این کار عین خشونت، عین کثافت است که یک انسان را نه با اندیشه که با اتهام تخریب کنی و دامانت به نتیجه اش آلوده خواهد شد

نه من اهل اتهام نیستم! من دانشجوی جوانی بوده و هستم و برایم دانشجویی افتخار است، که همه اش اندیشه و تدبر است و چنین است که علی افشاری هم چنان دانشجو است. روزهایی را به یاد می آورم که در میان ها یو هوی جریاناتی که گذشته شان معلوم بود برای همه، علی در 18 تیر از آرامش سخن می گفت. علی ما دانشجویان، آبروی امروز را به رنجی سترگ خریده است. من خود یکی از مخالفین طرح تغییر قانون اساسی در شرایط فعلی هستم، زیرا می دانم رای نمی آورد. تلاشم را می کنم تا اندیشه ها را برای آن روز آماده سازم. من با هیچ جریانی حتی نهضت آزادی که اگر انتخاباتی باشد، معمولا به کاندیداهای آن ها رای می دهم نسبتی ندارم. این افتخاری نیست، بلکه چون بیش از آن که اهل فعال بودن باشم، غم اندیشه دارم و کارهای حزبی را مانع از فرصت برای اندیشه می دانم. الپر جان خودت نیز پیش از این چنین نمی نوشتی. روزی را به یاد می آورم که تلویزیون تهران تصاویر گزینشی کنفرانس برلین را پخش می کرد و به تخریب پاکان وطن دست زد. الپر بی تعارف می گویم این کار تو چون "هویت بود"، هم چون برنامه آن روز بود. عصر آزادگان آن روزها تیتر زد "لاریجانی در بن بست". دوستانت را که امروز در جبهه مشارکت هم حضور دارند به یاد می آورم که روزگاری همین گونه به بازرگان و اعضای دولت موقت اتهام می زدند و روزگار پاسخشان گفت. علی جان اتهام در حد تو باقی نمی ماند منتظر باش و ببین که تو نیز هدف چنین اتهام هایی قرار می گیری
پ.ن. یادی از بازرگان کردم و این نامه را دیدم از بازرگان به خاتمی واقعا هم خاتمی آن روزها شجاعت کرد. اما درود بر شیرین عبادی، بله اگر کسی به ایران حمله کند با تمام وجود جلویش می ایستم. در حالی که نهضت آزادی می رود که بخش های جوانش را فعال تر کند با ممانعت دولت مواجه می شود. من اگر اين‌جا از الپر انتقاد كردم، دليل اين نيست كه او از مشاركت يا فلان وبهمان دستور گرفته است. چرا ما ايراني‌ها هميشه فكر مي‌كنيم انسان‌ها اختيارشان دست ديگران اسن. انجمن اميركبير هم لطفا سو استفاده نكند از علي افشاري
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link