آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
جهانبگلو در بازداشت؟؟
بر اساس اخبار غير رسمي، رامين جهانبگلو که طي سالهاي اخير کتابهاي بسياري در مورد مدرنيته، سنت، جهاني شدن، فلسفه هندي و غرب و.. نوشته به دلايل نامعلومي از اواخر هفته گذشته در باز داشت به سر مي برد
جهانبگو طي هفته هاي اخير پس از باز گشت به ايران قصد داشت آموزش دوره جديد کلاس هاي هگل شناسي رامين را از ارديبهشت ماه در خانه هنرمندان ايران آغاز کند. اين کلاس ها شامل دو مبحث زيبايي شناسي هگل و پديدار شناسي روح هگل مي شد
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link