آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
دوستانم یک به یک می آیند
"از ترم اول عضو انجمن اسلامی شدم .ترم دوم در انتخابات انجمن شرکت کردم و توانستم به عضویت شورای مرکزی درایم.عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی، نماینده علم و صنعت در دفتر تحکیم وحدت به مدت حدود3سال.مدیر مسئول اولین روزنامه دانشگاه علم و صنعت(بهترین نشریه اجتماعی دانشجویی کشور در سال 1383)، 2 دوره عضویت در شورای صنفی دانشگاه و از طرفی مدیر انجمن علمی نجوم دانشگاه به مدت 3 سال قسمت اعظم فعالیت های من در دوران 4 ساله دانشجوییم بود که متاسفانه با حکم کمیته انظباطی در بهمن سال 1384 ادامه انها عقیم ماند و من هم مجبور به ترک دانشگاه شدم."
با مصطفی خسروی در همان بدو ورودش به دانشگاه آشنا شدم. آن موقع در انجمن نجوم بود. سری بی باک داشت. آقا مصطفی 70 روز زندان سپاه بوده و از خیلی ها برای دانشجویان بیشتر زحمت کشید و رنج هم. خوش آمدی به بلاگستان و طوفانی هم آمدی ای یار دوران تنهایی. وبلاگ به فکر فردا نوشته های این مبارز دانشجوی رنج کشیده اصلاح طلب است. در دومین نوشته یادی از یاشار قاجار و عابد توانچه کرده. دوران انتخابات و اصلاحات خیلی اذیت کردن مصطفی را ولی بزرگوارانه غمگین است.
------------------------------------------------------------------------------------------------
ماهرخ گوخر شناس، شورمندی تلاش و مبارزه مطلب دیگری از نویسنده توانا فرناز سیفی عزیز از ستون محبوب من رنگ خاطره در سرمایه. حتما بخوانید!!!! آمریکا توقف غنی سازی را پیش شرط گفتگوها با ایران کرد. این یک فرصت تاریخی است برای گفتگوی مستقیم علنی به نظر من.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link