آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
آزمایشگاه خودم
این روزها هیجانم خیلی زیاد شده است. در شرکت شده ام همه کاره. برای اولین بار دارم آزمایشگاهی را تجهیز می کنم که مال خودم است. اسیلویسکوپ، مولتی متر، هویه، پاور،... را خودم انتخاب می کنم و از بازار توکل یا امجد خریداری می کنم. من آزمایشگاهم را دوست دارم، به تک تک قطعاتش عشق می ورزم، چون مال خودم است. مخصوصا اسیلوسکوپ را که بسیار کوچک و مامانی است. مدیرشرکت من را تشویق کرده که کار پروگرامینگ می نیمم سیستم PC104 را هم خودم انجام دهم، آن هم با زبان C. کار مشکلی است، اما من همیشه از زندگی در عدم امنیت لذت می برم و از یکنواختی حالم به هم می خورد. فقط این حقوق ما را زیاد کنید لطفا. به جان شما خرج مهمانی ها و دوستان ما را کفایت نمی کند :دی.
------------------------------------------------------------------------------------------------
امیدوارم ایران فرصت طلایی برای منافع ملی را نادیده نگیرند و به 27 سال خصومت بیخودی پایان داده شود.
------------------------------------------------------------------------------------------------
نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان به جرم برگزاری تجمع قانونی تفهیم اتهام شدند. اولا این که فقط ان دو نبودند، لطفا این اتهام را به همه 1600نفر تفهیم کنید، زیرا ما همه نوشین و پروینیم. بعدش هم من هرچه فکر می کنم تفهیم نمی شوم که لغو قانون چند همسری کجای پایه های نظام را لرزانده. چرا نظام مطالبات صنفی مردم را به سرنوشت خود پیوند می زند؟
------------------------------------------------------------------------------------------------
فرناز عزیز چه زیبا پرده از هویت واقعی خشونت ورزان دریده است.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link