آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
قهرمانی ایتالیا پایانی بر یک ماه اضطراب
آخیش جام جهانی تمام شد. چند تا از نزدیک ترین دوستانم طرفدار ایتالیا بودن از جمله خواهر گلم که به همه تبریک می گم. راستی ثمر سعیدی عزیز هم امروز عمه شد. این رو هم به خودش هم به تمومه دیوانه های چلچراغ تبریک می گم. هم اینکه از تک دختری خانواده در اومد.
------------------------------------------------------------------------------------------------
جایگاه زن در عرب جاهلی مطلبی از کانون زنان ایران
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link