آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
آخرین ناله هایت در گوش جهان باقی می ماند

تو می روی همچون تمام آن کودکان بی گناه دیگر چه در اسراییل و چه در لبنان اما گوش تاریخ ناله هایت را به خاطر می سپارد .
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link