آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
علم برای جنگ
به هر دانشگاهی که سر بزنی و بخواهی ببینی چه کارهای تحقیقاتی می کنند می بینی همه چیز مربوط به جنگ است و ساخت سلاح. چند وقت پیش با یکی از اساتید آن طرف مرز گفتگو می کردم جمله ای گفت اگر جنگ نبود علم این قدر توسعه پیدا نمی کرد. راست می گوید اگر در هیروشیما 140000 نفر کشته نمی شدند کجا خبری بود از انرژی هسته ای و ثمرات گهربارش در گرمای زمین، اگر و اگر و....رییس شرکتی که نشسته و هی با آب و تاب از قدرت نظامی فلان هواپیما و... می گوید. می گویند مهندسین سازنگان اجتماعند. این که ویرانگری است.
نه من علم در خدمت جنگ نمی خواهم و من نمی خواهم آنچه برایش تلاش می کنم روزی سبب مرگ کسی شود. من علم را دوست دارم و رشته ام یعنی مهندسی و آن را تنها برای آسایش بشر می خواهم .
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link