آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
آموزش عمل ضد شورش به نگهبانان دانشگاه
خوب اون که از دیروز. امروز شنیدیم بله نگهبانان دانشگاه علاوه بر وحشیگری کار دیگری نیز بر عهده گرفته اند و آن هم آموزش اقدام علیه شورش؟؟ کدام شورش خدا می داند؟ مگر کسی هم مانده که شورش کند. وقتی 90 نفر از قبول شدگان کنکور ارشد ثبت نام نمی شوند و مورد بازجویی قرار می گیرند وقتی که؟؟؟ داشتم به مجید نگهبانی که خیلی دوستش دارم فکر می کردم آیا مجید می تواند باتومی بر سر کسی پایین آورد؟ درد نان با انسان چه می کند؟؟
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link