آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
روزی مثل بقیه روزها
دیروز تولدم بود. مامان می گفت روز اصلی تولدت هم شنبه بود سحرگاه. از بچگی اهل این نبودم که زیاد به این روز توجه کنم. آن هم برای من که اصولا سالی چندین و چند بار متولد می شوم و نو می گردم و.... تا حالا نشده یک سال بر یک عقیده پایدار باشم. شاید به نظر خیلی ها این امر بسیار احمقانه باشد ولی متاسفانه دید خود نقاد و نوزا تنها راه رسیدن به انقلاب در ایده ها و آن چیزی است که بدان آگاهی می گویند.
------------------------------------------------------------------------------------------------
شماره 12 زنستان هم منتشر شد با مطالب خواندنی بسیار.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link