آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
زنستان 14 منتشر شد
این شماره زنستان مخصوص مساله تبلیغات می باشد.
-----------------------------------------------------------------
یک مساله که من همیشه به آن حساس بوده ام لزوم تطبیق نظریه و عمل برای یک روشنفکر است. متاسفانه هر روز به لطف اطلاع رسانی می شنویم که یکی از این عزیزان گند زده است. واقعا من مدت هاست از کلماتی چون روشنفکر، فیلسوف و... بدم می آید. این هم یکی دیگر از هنرهای روشنفکران به نقل از شهرزاد نیوز.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link