آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
زنستان 15
اين شماره زنستان اين قدر مطالب خوب دارد كه آدم مي ماند به كدام يك لينك بدهد. من فكر مي كنم امروز زنستان به رشد خوبي رسيده است. اما هنوز در مرحله راهبرد خروج از بن بست و غلبه بر موانع در هر پرونده اين نكته ديده نمي شود. اين كه مثلا ما در مديريت شهري دچار مشكل هستيم، خيلي مشكل نيست فهميدنش، حالا چه با زبان علمي جامعه شناسي و چه.. بيان شود. مهم راهي است براي حل آن كه در ميان اين مقالات خيلي كم ديده مي شود. البته سركار خانم مسرت اميرابراهيمي نيز تا حدي به اين مساله پرداخته اند، ولي راه حل ايشان بي شباهت به راه حل هاي اقتصادي بانك جهاني و يا صندوق بين المللي پول نيست كه تنها بحران را به زمان ديگري موكول مي كند نه اين كه آن را از اساس تغيير دهد. نياز امروز ما و جهان كه اميدوارم در پست بعدي بتوانم دلايل آن را توضيح دهم تغيير ريشه اي بسياري از مناسبات است. من سعي مي كنم اين روزها به مدلي دست پيدا كنم كه بتواند راه كار نسبي در اين امر ارائه كند اما مسلما نياز به سال ها وقت و مطالعه و نقد دارد. به هر حال من در زير مطالبي را لينك مي دهم كه به نظرم در اين شماره كليدئ هستند:
جايگاه زنان در فضاهاي عمومي و برنامه ريزي هاي شخصي/ دكتر مسرت امير ابراهيمي
زنان، شهر و فضاهاي عمومي/ فرناز سيفي
و مقاله انتقادي، استرات‍‍ژيك خودم:
از ديگر شهر تا شهر ديگر
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link