آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
رازی برملا که رسانه ای شد
این خبر رادیو صدای آلمان را می خوانم و کمی ناراحت می شوم. در این موقعیت علنی شدن این بحث چه معنایی می تواند داشته باشد. از چند سال پیش که گروهی به نام شرکت در یک کنفرانس حقوق بشری از کشور خارج شدند و در آن جا یک دفعه با کنفرانس موسوم به آموزش انقلاب مخملین مواجه شدند، همواره هر فعال اجتماعی و سیاسی ایرانی که نه برای کار بلکه حتی گردش و تفریحی هم به دبی می رود، ترسی در وجود خود حمل نموده که تمام لذت آن سفر را از بین می برد. همگان می دانستند سازمان غیر دولتی متعلق به دختر دیک چنی از چند سال پیش در دبی مرکزی راه انداخته که کار آن آموزش نیروهایی است که قرار است بعدها در ایران انقلاب مخملین نمایند. خوب این امر بر خلاف حقوق بشر و تمام قوانین بین المللی است و نقض حاکمیت ملی کشور دیگری محسوب می شود. اما از هنگام تشکیل این کلاس ها و آن کنفرانس کذایی چنین شده که هر سمینار و کنفرانس درست و حسابی هم با دید امنیتی نگریسته شود و مثلا خود بنده سال گذشته برای یک کنفرانس علمی می خواستم بروم دبی که عطای اضطرابش را به لقایش را بخشیده و آن مقاله بیچاره هم همین طور افتاده تا یکی ببردش جایی ارائه کند. حتی دیده ام که فعالین دانشجویی که قصد ادامه تحصیل در خارج را دارند از رفتن به دبی برای دادن امتحان تافل امتناع می کنند، مبادا که در بازگشت با این اتهام مواجه شوند.
اما آیا آن گونه که گزارش صدای آلمان می گوید دبی دور از دسترس مقامات امنیتی ایران است. بابا یا این ها پرتند یا ما خیلی احمقیم. آخر وقتی که ایران طبق گزارش نیوزویک به همراه سوریه دارای برج های جاسوسی در مرز اسرائیل است!!! یعنی از کنترل دبی عاجز است. آن هم با آن همه مرز آبی و ویژگی های این چنین مرزهایی.
به هر روی این خبر که همه فعالین از آن اطلاع داشتند اما رسانه ای به آن شکل نشده بود، بالاخره شد. آمریکا گقته که این کلاس ها شبیه برنامه های ما در دوران جنگ سرد علیه حکومت های سوسیالیستی شرق اروپا می باشد!!! آخر واقعا آن همه مقاومت داخلی مردمی که زیر چتر آن دستگاه عظیم اطلاعاتی زندگی می کردند باید این گونه نادیده گرفته شده و به برنامه های چیپ این چنینی که نفرت عمومی هم به بار دارد و یا برنامه های رادیو اروپای آزاد کاسته شود.
خلاصه آن که نه چنین کلاس هایی جنبشی شکل می دهند و این هم باز یکی از همان سیاست های بوشی است که تنها به نفع افراطیون در ایران تمام می شود. هیچ ایرانی شرافتمندی در این چنین کلاس هایی شرکت نکرده و نمی کند.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link