آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
تجارت زنان و کودکان در ایالات متحده
در روزهایی که جناب آقای بوش بی اعتنا به راهنمایی های گروه مطالعه عراق، استراتژی نوین عراق و در حقیقت ایجاد درگیری های بیش تر در منطقه و همین طور احتمال فشار بیش تر بر ایران را ارائه کرده است. در روزهایی که کودکان عراقی قربانی منازعات فرقه ای شده تا آن جا که حق استفاده از مدارس مذهب مقابل را ندارند، درست در روزهایی که رسانه های فارسی زبان وابسته به دولت واشینگتن علی الخصوص صدای آمریکا تلاش دارد، آمریکا را بهشت جهان جلوه دهد، سیا، مرکز اطلاعات مرکزی آمریکا گزارش داد که سالانه بین 45 تا 50000 زن و کودک برای اهداف جنسی به رابطین در آمریکا فروخته می شوند. برخی از این رابطین از مقامات رسمی ایالات متحده بوده و با وجود آن که اسامی آن ها مشخص است اما پیگیری توسط قوه قضاییه آمریکا که رئیس آن با حمایت بوش روی کار آمده انجام نمی شود. این گزارش در مصاحبه ای توسط الجزیره بررسی شده است.
فکر نمی کنم احتیاجی به توضیح برای عاشقان مهد دموکراسی جهان داشته باشد. کشوری که این روزها بنا به اعتراف رهبران پیشین آن هم چون الگور نه به سمت آزادی بیش تر که به سمت حاکمیت وحشت حرکت می کند. باز هم الگور در امری بی سابقه از مردم می خواهد که قیام کنند. قانون اساسی ایالات متحده که روزگاری مترقی ترین قانون جهان بود، امروز کاملا توسط مذهبی های حاکم در دولت بوش مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. تبعیض علیه اقلیت های جنسی، زنان و کودکان در دوران بوش رشد بی سابقه ای یافته است. اما جالب است که این تبعیض ها توسط برخی از فمینیست های آمریکایی نیز نادیده گرفته می شوند.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link