آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
شماره جدید نشریه چشم انداز ایران و زنستان
چندی است همکاری مختصری با نشریه استراتژیک و وزین چشم انداز ایران دارم. این نشریه که پس از تعطیلی ماه نامه ایران فردا منتشر شد حاوی مقالاتی دقیق، با بررسی رسانه های جهانی و مبتنی بر اصول نوین تحلیل خبری و استراتژیک است و خوش بختانه خبری از تحلیل های رمانتیک یا سطحی و بی فایده در آن نیست. باید بگویم که مقالاتی که در این نشریه منتشر می شوند از چندین بررسی گذشته و بارها اصلاح می شوند. در شماره جدید این نشریه من دو مقاله ترجمه کردم که به دلیل تهمیت بسیار زیاد و کار گروهی که پس از ترجمه روی آن ها انجام شد به نام کل این نشریه وزین منتشر شد. از همین جا از مهندس میثمی که بسیار لطف کردند و روی ترجمه ضعیف من نام نشریه را نهادند ممنون هستم. این دو مقاله مربوط به آخرین نگارش روزنامه نگار برجسته آمریکایی سیمور هرش است. اهمیت کار استراتژیک در این است که شما همیشه یک گام از دیگر تحلیل گران سیاسی جلوتر هستید. زمانی که همه از روی کار آمدن گیتس بسیار خوش حال بودند و نتیجه گزارش گروه مطالعات عراق من گفتم که بوش این گزارش را کناری خواهد نهاد، به دنبال چنی راه خواهد افتاد و درگیری های در عراق و خاورمیانه نیز افزایش می یابد. حتما توصیه می کنم این دو مقاله را بخوانید و ببینید که دو ماه بعد از آن یعنی امروز استراتژی نوین بوش چگونه تدوین شد. در عین حال با زحمت فراوان بچه ها می توانید گزارش گروه مطالعات عراق را نیز بخوانید.
عمل بعدی، سیمور هرش
َدرباره عمل بعدی، مصاحبه با سیمور هرش
متن کامل گزارش گروه مطالعه عراق
تحلیل دکتر ابراهیم یزدی درباره این گزارش
------------------------------------------------------------------------------------------------
در همان زمانی که داشتم برای چشم انداز می نوشتم دیدم شماره جدید نشریه دیگری که من خیلی دوست دارم یعنی زنستان هم منتشر شده است. من نگاه کوتاهی به مطالب زیر داشتم و آن ها را خواندنی یافتم. واقعا این کمپین زنان اشک را به چشم هر آزادی خواهی می آورد. پیروز و سرفراز باشند.
جاه طلبی/ منزه طلبی در کمپین یک میلیون امضا، نوشین احمدی خراسانی
بهشتی از آن زنان، روزنامه ای از آن دیگران، فرناز سیفی
دو کمپین تاریخی در آمریکا، ترجمه زهرا عمرانی
الجزایر 1984 و یک عقب گرد، ترجمه گلناز مقدم
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link