آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
روز جهانی هولوکاست
امروز روز بزرگ داشت یاد قربانیان بزرگ ترین جنایت تاریخ هولوکاست بود. من این روز به تمام دوستان انسان دوستم به خصوص یهودیان گرامی تبریک و تسلیت می گویم. به ویژه این که امروز به هر دلیلی مهم نیست قطع نامه ای تصویب شد که منکرین این حقیقت تاریخ را نکوهش می کند. متاسفانه تمام رسانه های جهان از صبح در کنار آوردن یاد این عزیزان نام ایران را هم به عنوان دشمن یهودیان می آوردند به خصوص احمدی نژاد. عدم شناخت صحیح از جهان و جریانات آن ویژگی است که دولت ایران به آن دچار شده. شعارهای تبلیغاتی برای جلب نظر اعراب حاصلی جز نفرت عمومی در جهان از ایران نداشته است. اما این باعث نمی شود تا من از جریان رسانه ها انتقاد نکنم و از این موج تبلیغات ضد ایرانی. متفکرین آگاه غربی می دانند که احمدی نژاد با تمام شعارهایش تنها به دنبال جلب نظر اعراب است نه این که واقعا بخواهد یهودیان را نابود کند. سی ان ان در گزارشی یک یهودی را نشان می داد که ایمان داشت ایران می خواهد با بمب اتمی اسرائیل را از بین ببرد. این واقعا برای این رسانه خوب نیست چنین حرف بی پایه ای را گسترش دهد. به هر روی این ما هستیم که باید به جریان رسانه ای در جهان بهانه ندهیم و حتی از آن به نفع خود استفاده کنیم.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link