آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
بازداشت سه فعال زن ایرانی
من چند بار عینکم را برداشتم و گذاشتم و این خبر را خواندم. آخر آن ها چرا؟؟؟!!! یعنی شرکت در کلاس روزنامه نگاری جرم است؟؟
»سه تن ازفعالان زنان درحالي که براي گذراندن يک دوره روزنامه نگاري عازم کشورهند بودند، درفرودگاه امام خميني دستگير و به بند 209 زندان اوين انتقال داده شدند. منصوره شجاعي، طلعت تقي نيا وفرناز سيفي سه تن ازفعالان زنان به شمار مي روند که درحوزه هاي مختلف زنان و از جمله در کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين زنان فعاليت مي کنند.
دربين سه تن ياد شده منصوره شجاعي وطلعت تقي نيا از باسابقه ترين اعضاي جنبش زنان به شمار مي روند، درحالي که فرناز سيفي يکي ازجوانترين دستگير شدگان طي سالهاي گذشته به شمار مي رود. پدر فرناز سيفي نويسنده وب لاگ " امشاسپندان" شب گذشته در گفت و گو با "روزآنلاين" گفت: "پرواز ساعت شش صبح بود. اما ساعت 10 صبح دخترم همراه با سه مامور به خانه آمدند، آنها يکي دوساعت وسايلش را بازرسي کردند و سپس حافظه رايانه اش را همراه با دست نوشته ها، برخي کتاب و وسايلش جمع آوري و صورتجلسه کرده وبا خودبردند." برگه بازداشت، به دادياري شعبه يک دادگاه انقلاب مربوط بوده است. آقاي سيفي گفت که رفتار ماموران مودبانه و خالي ازتوهين بوده است.
وي درخصوص روحيه دخترش گفت: "اوروحيه اش خوب بود وبه ما دلداري داد." او به خانواده اش گفته است که اميدواراست زودتر به خانه بازگردد. خانواده سيفي بلافاصله با حضور دردفتر شيرين عبادي وي را به عنوان وکيل پرونده وي انتخاب کرده اند. پدر سيفي به نقل از شيرين عبادي وکيل دادگستري گفت که اين بازداشت غيرقانوني است چرا که نه تفهيم اتهام شده ونه معلوم است که چه جرمي واقع شده است.
قراربوده که پانزده نفر دراين دوره آموزشي درهند شرکت کنند که هنگام ورود به فرودگاه افراد ياد شده توسط نيروهاي امنيتي بازجويي شده اند. به 12 نفرديگر توصيه شده است که رفتن به اين سفرخودداري کنند و گرنه درپايان سفر منتظر عواقب احتمالي آن باشند.
پدر فرناز سيفي به روزآنلاين گفت: " متعجب شدم که چرا دخترم بازداشت شد، چرا که اول بايد تفهيم اتهام شود وبعد که جرم محرز شد فرد را دستگير کنند. اين چنين برخوردي واقعا شايسته نيست. نبايد آدم هاي فرهنگي را مانند آدمکش ها وجاني ها ودزدو سارق مسلح بگيرند ببرند زندان وبعد ازآنها بازجويي کنند. کاري که افراد درمشاغل فرهنگي مي کنند، کاملا مشخص است وآنها ازهمه فعاليت هاي افرادي همچون دختر من آگاهي دارند و حتي بهتر ازمن مي دانند که درچه زمينه هايي فعاليت مي کند. اين که با علم به اين مسائل چنين برخوردي را مي کنند واقعا شايسته نيست."
وي گفته است که فردا( امروزيکشنبه) به ديدار داديارخواهند رفت وازقاضي خواهند پرسيد که به چه اتهامي دخترش را بازداشت کرده اند: "مامور ها گفته اند که فردا دخترم را براي بازجويي به شعبه يک دادياري مي اورند: " من مدعي هستم نسبت به اين نوع برخورد شايسته حکومت نيست. اينکه دودختر درمورد حضانت بچه وديگر مسائل زنان مطلب مي نويسند، چنين مطالبي چه خطري براي کشور دارد که با بچه هايي که به کشورشان علاقه دارند اينچنين رفتار مي کنند وموجب بدبيني آنها مي شوند؟ دراين مملکت جانيان راست راست راه مي روند وکساني که به مردم اگاهي مي دهند بايد اينچنين مورد بي مهري قراربگيرند؟"
هنوز هيچ يک ازمنابع دولتي وقوه قضاييه خبري را درخصوص بازداشت فعالان حوزه زنان منتشر نکرده است. طي ماه هاي گذشته نيروهاي امنيتي با سمينارهاي برگزارشده درخارج ازکشور با حساسيت ويژه اي برخورد مي کنند. نزديک به دو ماه پيش علي فرح بخش روزنامه نگار بخش اقتصادي مطبوعات کشور نيز هنگام بازگشت ازيک سمينار ازتايلند درفرودگاه دستگير شد. مسئولين از هرگونه توضيحي درخصوص وضعيت وي خودداري مي کنند. فرح بخش اکنون براساس گفته هاي خانواده اش که روز دوشنبه گذشته با وي ديدار کرده اند با مشکل سلامتي مواجه بوده و نيازمند مراقبت هاي پزشکي است. او بعد ازدستگيري به بند 209 انتقال داده شد.
پيش از وي، رامين جهانبگلو روشنفکر ايراني هم بعد از بازگشت ازسفر هند درفرودگاه مهرآباد دستگيروماهها را در زندان سپري کرده بود.«

------------------------------------------------------------------------------------------------
سیب زمینی نشویم، پرستو دوکوهکی
عکس های سایت کسوف از بازداشت شدگان
یک دستگیری بد، خیلی بد، امید معماریان
سکوت بس است، دکتر امیر ابراهیمی
دوباره اضطراب، لیلا موری
لعنت...، الناز
برای فرناز سیفی، آبچینوس
سفر سخت، آبچینوس، (متنی بسیار عاطفی و زیبا)
خودباوری دولت مدرن، سولوژن
خبر هستیا اندیش
خبر کانون زنان ایرانی
خبر گویا نیوز
هر وقت می آیم باز خبر دستگیری هست
خبر ادوار نیوز
خبر میزان نیوز پایگاه خبری نهضت آزادی ایران
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link