آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
انفجار در ابهام
شام گاه گذشته، دقایقی پس از ساعت 10 شب، ناگهان درها و پنجره منازل، مغازه ها و ... در شهر زاهدان به صدا درآمد. چنین لرزشی حکایت از یک عملیات انفجاری و بمب گذاری بیش تر از نوع صوتی داشت. موج انفجار نشان می داد که منطقه انفجاری احتمالا منطقه بازی بوده است. اما تا کنون در هیچ خبرگزاری کمتر خبری از این حادثه یافت نمی شود؟ اگر این انفجار حقیقت داشته باشد، آن هم در روز عاشورا، باید گفت سال ها در این منطقه سنی نشین بی سابقه بوده است و حکایت از کشیده شدن درگیری های فرقه ای به ایران دارد. متاسفانه لج بازی های بوش و احمدی نژاد، بی توجهی به قربانی شدن انسان ها در خاورمیانه، کم کم ابعاد خشنی به خود گرفته که دامن کشور ما را نیز خواهد آلود. این روزها تنها در عربستان و ایران، رهبران سنی و شیعه خاورمیانه حادثه ای رخ نداده است. غیر از این، جدا از وضعیت عراق، پاکستان، یمن، افغانستان و... درگیر منازعات فرقه ای هستند. اگر تدبیر جدی اندیشیده نشود، که گویا چنین است، به زودی عربستان و ایران نیز درگیر در منازعاتی می شوند که آینده ای تاریک را برای خاورمیانه و با توجه به تامین 43 درصد انرژی جهان از این منطقه، برای جهان خواهد داشت.
سنی ها و شیعیان سال ها در منطقه بلوچستان با آرامش و صلح کنار هم زیسته اند. با هم ازدواج کرده اند، شریک هستند و... رکود گسترده تجاری و تولیدی، بیکاری عظیم، گسترش قاچاق مواد مخدر و... در طول دو سال اخیر در این منطقه بی سابقه بوده است.
در همین زمان ایالات متحده نیز به گفته هرش در حال حاضر در این منطقه بر روی منازعات فرقه ای کار می کنند و سنی های تندرو را علیه شیعیان تحریک می کنند. همین عمل در کردستان نیز جریان دارد. در این شرایط، وضعیت شهر زاهدان در مرکز بلوچستان هم بسیار نا امن است، ربودن آدم ها ابعاد تازه ای پس از یک دوره سکون گرفته است. حال اگر درگیری فرقه ای نیز به جنوب شرقی، غرب و شمال غربی ایران کشیده شود، باید گفت واقعا منطقه خاورمیانه به حالت انفجار نزدیک می شود.
------------------------------------------------------------------------------------------------
نیکاراگوئه، عراق، ایران، هدیه به یک گوش شنوا، یک تحلیل و بررسی تاریخی و بسیار دقیق از دکتر ابراهیم یزدی. ای کاش کسی چه در میان این اصلاح طلبان که دیگر دارد بوی تعغن بعضی هایشان (نه همه!!!) ایران را می گیرد از بی عملی، یا آن راست های مختلف چه سلطنت طلب، چه وحشی، چه سنتی و... یا مارکسیست های رمانتیک مان، می توانستند چنین تحلیل گرانی در جمع خود داشته باشند تا کشور به چنین وضعی دچار نمی شد.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link