آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
روزهای اضطراب و دلهره
اخبار جهان را لحظه به لحظه پیگیری می کنم. از شبکه های مختلف. صحبت های مختلف را می شنوم. حالم از صدای آمریکا که ارگان شادی از استراتژی نوین بوش است به هم می خورد. من اصلی داشته ام در زندگی و آن این که سربلندی مردم ایران و آزادی آن ها را خواسته ام. هیچ اولویتی برای من در زندگی بالاتر از سربلندی ایران نیست که تنها در استقلال و آزادی آن خلاصه می شود. از سیاست ها بی اعتنا به منافع این مردم و تنها در خدمت مافیای ثروت و قدرت حالم به هم می خورد. از سیاست های دوستان آمریکایی آن ها در کاخ سفید منزجرم. من می دانم که آزادی من، حق من و ... تنها به دستان خود من به دست می آید. من دستان بیگانه را بر منابع سرزمینم دوست ندارم. چه باجنگ به نام هالیبرتون یا کنکو چه به نام دیپلماسی به کام شل و توتال. من خواسته های بسیاری دارم که با حمله محتمل آمریکا به ایران برای سال ها بر باد خواهند رفت و...
دستگاه راست جلوه دادن دروغ های کاخ سفید (تعبیر الگور برای سیاست های بوش) به راه افتاده است. یادتان است در آستانه جنگ عراق تمام مشکلات جهان از فقر در آفریقا گرفته تا بسته شدن دهانه فاضلاب خانه دیگ چنی تقصیر صدام بود. آمریکا به دنبال اثبات این است که ایران مسئول کشتار آمریکاییان، عراق و انگلیسی هاست. امروز خبر رسید که آمریکا ایران را مسئول کشتار نظامیان آمریکایی در کربلا دانسته است. بهمن کلباسی هم مطلبی در همین باره نوشته است و دیدگاه ان بی سی. برای دروغ بودن حرف های بوش درباره ایران یا حداقل اغراق آمیز بودن آن، همین بس که ارائه این گزارش به تاخیر افتاده است. هم اکنون رسانه های آمریکایی و حتی الجزیره سعی دارند ایران را مسئول کشتار شیعیان و سنی های عراق بدانند.دیروز سی ان ان و الجزیره در اتحادی جالب می گفتند که روز قتل حسین، سرآغاز جنگ شیعه وسنی بوده، جنگی که تا امروز ادامه داشته است. این امر دو هدف دارد:
1- ایجاد اختلاف بین دولت های شیعه تهران و عراق که روابط بسیار خوبی با هم دارند.
2- اغنا جهانیان به این که ایران در حال حاضر خطر بالقوه جهان است.
سکوت رسانه های جهان در برابر صحبت های خاتمی در داووس نشان داد، که این رسانه ها علاقه ای به رساندن صدای ایرانیان صلح طلب به جهانیان ندارند.
امروز که آن ها نمی خواهند صدای مخالفت ما با جنگ را برجسته سازند ما باید این صدا را فریاد زنیم. متاسفم که می شنوم برخی از اصلاح طلبان با آمریکا هم صدا هستند و برای به قدرت رسیدن حاضر به تحمیل جنگ به مردم خ.ود هستند. متاسفم که بخشی از نیروهای راست پایداری خود را در جنگ می دانند و متاسفم برای اپوزیسیون ورشکسته عرق خور راحت طلبی که به ویرانی ایران و بدبختی مردمش لبخند می زند.
------------------------------------------------------------------------------------------------
مطلب امید معماریان در همین مورد.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link