آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
شلیک به برادر
ساعت کمی از 7:30 بعد از ظهر گذشته. می روم روزنامه بخرم. هم چنان زاهدان هستم. اول می روم به سمت روزنامه فروشی چهار راه پایینی. چهار راهی در یک محله به قولی بالای شهر و نسبتا پر رفت و آمد. یادم می آید این روزنامه فروشی اعتماد ملی نمی آورد. راه را کج کرده و به سمت دیگری می روم. در بازگشت صدای رگبار می آید از همان چهار راه. جلوتر می روم، چهار راه بسته شده، ماشین ها ترافیک شلوغی تشکیل داده اند؟ از کسی می پرسم چه شده است؟
می گوید: «آمدند، جلوی چراغ قرمز ایستادند، کلاش ها را در آوردند و به نیروهای انتظامی شلیک کردند. سه سرباز صفر و یک سرگرد را کشتند و فرار کردند. » همین. من مانده ام یعنی چه کسی مسئول است؟ عبدالمالک؟؟!! انفجار شب عاشورا را به یاد می آورم. یکی می گفت بمب نبوده، کپسول گاز بوده، اما بسیاری تایید می کنند که بمب بوده، اما خبری منتشر نشده است. تا کنون چنین وحشی گری را در سطح شهر ندیده بودم. یعنی قرار است از این به بعد در داخل شهر باشند؟
درگیری های فرقه ای مدت هاست به بلوچستان هم در حال وارد شدن است. برای رفع آن هوشمندی می خواهد. می گویم خدایا مربوط به همان طرحی نباشد که آمریکا برای شلوغ کردن ایران دارد و هرش آن را افشا کرد. به هر حال این خشونت، اگر شعله ور شود، مدت ها کشور را اسیر خواهد کرد؟ آیا می شود کمی بیدارتر شویم؟ می شود یک لحظه بی خیال با ماشین مزاحم دختران شدن بشویم و به سرنوشت هم فکر کنیم؟ هم ما، هم دولت مردان. به خدا خطر جدی است، باید کاری کرد و جلوی این طرح های ضد ایرانی را گرفت.
------------------------------------------------------------------------------------------------
گزارش خبری ایرنا از این حادثه
عبدالمالک ریگی مسئولیت حادثه را به عهده گرفت
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link