آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
زاهدان در آتش
بار ديگر دقايقي پيش يعني ساعت 10 شب، بمبي در زاهدان منفجر شد. تا دقايقي بعد نيز صداي رگبار و برخورد مسلحانه شنيده مي شد. اين هم خبر ايرنا در اين باره. آمريكا بي ترديد در آموزش و طرح ريزي اين اعمال تروريستي با اين حجم پي در پي دست دارد. ديگر براي من ترديدي باقي نمانده است. او جنگ امنيتي خود را شروع كرده است. اين ها نشانه هاي روشني براي ايران به جهت اعمال سياست هاي جديد آقاي بوش و تيم مربوطه است.
------------------------------------------------------------------------------------------------
در حالي كه برخي از احتمال حمله با آر پي جي به كلانتري 19 و بعد درگيري مسلحانه دارند. خبر بازتاب ضمن اشاره به تلفات بالاي آن، آن را بمب گذاري احتمالي در حوالي كلانتري اما در يك مجتمع مسكوني دانسته است.
خبر فارس
خبر مهر
------------------------------------------------------------------------------------------------
خبر تكميلي بازتاب
خبر تكميلي فارس
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link