آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
ولايتي: احمدي نژاد رو ول كنين، يه چي مي گه
ولايتي، وزير خارجه دولت هاي مير حسين موسوي و هاشمي رفسنجاني و همين طور مشاور امور بين الملل آقاي خامنه اي، در مصاحبه اي با لوموند گفته كه تنها كسي كه مسئول سياست خارجي در ايران و مسائل استراتژيك است، مقام رهبري است و شما كاري به ديگر گفته ها نداشته باشيد. به راستي اين حرف به چه معناست؟
در شرايط حال حاضر كه رئيس جمهور جديدا زيست شناس مان كه تنوانسته توليد كننده ايدز در جهان را هم به همه مردم هستي معرفي كند، حرفش خريدار نداشته باشد، من هم موافقم. البته هم طبق قانون فعلي دست ولايت فقيه كاملا باز است. اگر چه در ايران فقط قدرت حقوقي تعيين كننده نيست كه بيش تر از آن دست نيروي حقيقي را بايد به ميان آورد. اما به هر حال، اگر رئيس جمهور يك كشور نتواند حتي در ديپلماسي خارجي دستي داشته باشد كه بابا ول معطل است.
حقيقت اين است كه در هيچ جاي قانون اساسي هم نيامده كه رهبر مسئول سياست خارجي نيز است. در اين زمينه او تنها مي تواند مباني كلي را مشخص كند. اما اين قدر احمدي نژاد در امور ديپلماتيك وارد بود كه در نهايت همه خوشحال مي شوند اگر سياست خارجي را شخص رهبر در دست بگيرد.
حالا همه اينا به كنار واقعا اين احمدي نژاد خيلي اعتماد به نفسش بالاست. موتلفه و هاشمي و ولايتي و اصلاح طلب و برانداز و... همه مي گويند كه بابا يكم بيش تر دقت كن و او نه تنها كوتاه نمي آيد كه هر روز هم اكتشاف علمي جديدي از قبيل اين ادعاي زيست شناختانه جديد را ارائه مي كند.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link