آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
کمربندها را مثلا سفت کرده اید؟
چند روزی به دلیل کارهای در ارتباط با تجمع آموزشی در دانشگاه علم و صنعت، نتوانستم به بازداشت اخیر زنان بپردازم. حوصله تحلیل های آن چنانی ندارم. تابلو است که چون جنبش زنان در حال رسیدن به یک اجماع عمومی بود ترسیده اند. روزنامه کیهان که واقعا دماغش سوخته بود و هی این چند روز سخن پراکنی می کرد. کاملا انتظار این برخورد در دوره نوجوانی جنبش زنان را داشتم. دقیقا همان کاری که در خرداد 82 با جنبش دانشجویی کردند. امیدوارم زنان مان در این زندان ها نبرند و به راه مسالمت جویانه خود ادامه دهند. فرناز آخرین خبرها را در وبلاگ خود آورده است.
اما روی سخن با کسانی که حقوق مردم را تضییع می کنند. مثلا فکر کرده اید زور دارید و کمربندهای سرکوب را سفت کرده اید؟ زهی خیال باطللللللللللل.
------------------------------------------------------------------------------------------------
لطفا برای باطل کردن حیله جدید سرکوب گران حقوق زنان در تجمع فردا شرکت کنید.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link