آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
در هم و برهم
اولا که لطفا این بیانیه را امضا کنید.
-----------------------------------
ظاهرا قوچانی در پی درآوردن هفته نامه شهروند که من یکی نفهمیدم واسه کی درآورده؟؟؟!!!! می خواد به شرق برگرده. با دفاعیات بسیار شجاعانه مدیر مسئول این روزنامه محافظه کار بالاخره هیات منصفه رفع توقیفشان نمود. ولی خوب آقای قوچانی بد نیست یک سری به چشم انداز بزنند تا بفهمند نشریه چگونه باید دربیاید. آخر یکی نیست به این کودک بگوید بابا پسرم بخش خصوصی ایران کجاست تا تو نماینده اش باشی؟ تو کدام استراتژی را برای تقویت بخش خصوصی داری؟ فکر کردی با حلوا حلوا کردن ژورنالیستی می توانی ازادی بیاوری؟ تو اصلا به آزادی معتقدی؟؟!!!!
----------------------------------------
اما هم برای آن که امثال قوچانی و سایر اصلاح طلبان (محافظه کاران مدرن) بفهمند چگونه باید درباره سیاست بنویسند و عمل کنند، شماره جدید ماهنامه چشم انداز منتشر شده. من مطلب زیر را که در ترجمه آن دستی داشتم را توصیه می کنم حتما بخوانید:
نبردی برای ارزش های جهانی- تونی بلر
سرمقاله آقای میثمی هم به نظر من بسیار پرنکته است که از دست ندهید:
دو تجربه راهبردی
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link