آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
شماره جدید دو ماهنامه چشم انداز ایران
شماره جدید دو ماهنامه سیاسی استراتژیک چشم انداز ایران، بسیار پر پیمان است و برای علاقه مندان پر مطلب. مصاحبه های 30 خرداد این شماره به خصوص مصاحبه محمود دردکشان دارای اطلاعات عمیقی از این فاجعه تاریخی است. من مطالب زیر را برای خواندن حتماً توصیه می کنم؟
تغییر مسیر/ سیمور هرش/ ترجمه: سینا مالکی
سرمقاله: ایران و تهاجم آمریکا/ لطف الله میثمی
مانیفستی برای رئیس جمهور آینده/ دیوید ایگناتیوس
ترور شخصیت در نتیجه جنگ علیه ترور/ برژینسکی
توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی/ کمال اطهاری
و...
لطفاً با مقالات نشریه برخورد فعالی داشته باشید، به خصوص مقاله تغغیر مسیر، سرمقاله و دو مقاله مربوط به کتاب جدید برژینسکی. کتاب جدید او به نام «فرصت دوم» در دست ترجمه است که به زودی به دستتان خواهد رسید.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link