آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
مهران قاسمی پرکشید
چقدر تلخ است دور از دوستانت باشی و بعد هم بری و مثلا ببینی که در نیو همپشایر چه می گذرد و بعد ببینی بهترین سردبیر بخش بین الملل مطبوعات امروز ایران درگذشته استآن هم در چه سنی!!!
به عنوان کسی که چند صباحی و به میزانی بسیار اندک در سیاست خارجی کار کرده بود، همیشه صفحه بین الملل اعتماد ملی را با دید دیگری می خواندم، ترجمه ها چقدر دقیق و وزین انتخاب می شد و چقدر به روز. کادر جوان اما پر تلاش بین الملل اعتماد ملی دینی بر گردن سیاست مداران ایرانی دارند، با تحلیل هایی دقیق سیراب می کردند، کشوری را که از فقر اطلاعات و تحلیل صحیح رنج می برد، کشوری که بازیگران سیاسی اش سیاست خارجی از دریچه جمهوری اسلامی نگاه می کنند و اصولا با هر که جمهوری اسلامی خوب است آن ها بدند و بالعکس و همین هم باعث شده که همیشه در تحلیل ها اشتباه کنند و عرصه را ببازند. اما مهران قاسمی تغییری ایجاد کرده بود، او جدای از این که سوسیالیست بود، اما تسلیم بازی مسخره دشمن دشمن من دوست من و دوست دشمن من، دشمن من است نشد، او در عصری که رسانه ها روز را شب و شب را روز نشان می دهند، در پس گوشه رسانه ها می گشت و درست را از نادرست بیرون می کشید. مجموعه مصاحبه هایشا روزنامه نگارن افغان از یادم نمی رود. در این چند ماه هم همواره صفحه 4 و 11 اعتماد ملی را می خواندم، غزیزی از دست رفت، باشد که بازماندگان جایش را پر کنند.
مهران قاسمی درگذشت. عصر ایران
مهران قاسمی درگذشت. از سر بی حوصلگی
برای تو. سارا معصومی
بر سه شنبه برف می بارد. گاوخونی
در امتداد سکوت. کاوه شجاعی
مهران خط آخر را نوشت
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link