آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
پاریس پس از آزادی از دست آلمان نازی

آخرین دقایق مقاومت مردم فرانسه پس از آزادی در برابر نازی ها و خائنین. فیلم های بسیاری درباره جنگ جهانی دوم و مقاومت اروپایی ها در برابر این جنگ در یوتوب هست که واقعا بهترین اسنادی هستند که از این جنگ مونده. من متاسفم که اگر بخوای یک سند درباره ایران پیدا کنی نمی تونی. به هر حال همین فیلم نشان گر این هست که چگونه مقاومتی می تواند آزادی برای یک ملت به ارمغان آورد. آزادی بهایی دارد، کسی که نمی خواهد بهایی بپردازد، بهتر است دم از آزادی خواهی هم نزند.

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link