آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
خاورمیانه جدید

در هنگامه جنگ 33 روزه حزب الله علیه اسرائیل، کاندلیزیا رایس سخنی گفت که معنی عمیقی داشت: «این جنگ سرآغاز شکل گیری خاورمیانه جدید است.»

جفری گلدبرگ، روزنامه نگار مشهور آمریکایی مقاله جدیدی در نشریه آتلانتیک، نزدیک به محافظه کاران سنتی حزب جمهوری خواه نوشته که جزئیات این طرح را با ظرافت بی نظیری روشن کرده است. در این مقاله چگونگی شکل گیری نقشه خاورمیانه جدید نشان داده شده است. همان طور که می بینید بر مبنای این طرح، کردستان، بلوچستان، خوزستان و... از ایران جدا شده، بخش های فارسی نشین افغانستان و بحرین به ایران پیوسته و پارس را تشکیل می دهند.

این طرح وحشت ناک و ارتجاعی که بر مبنای تقسیم بندی نژادی بنیان نهاده شده، به بهترین شکلی امپریالیستی بودن طرح های نئوکان ها در خاورمیانه را نشان می دهد، حتی اگر اکبر گنجی از به کار بردن این کمه ابا داشته باشد. به نظر من این مقاله روشن می کند که چرا باید عماد مغنیه ترور شود، چرا که مانعی بزرگ در سر راه اجرای این طرح بود و این که چرا مقاومت در برابر نئوکان های کاخ سفید وظیفه انسان امروز است.

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link