آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
نامه دکتر یزدی به ستاره درخشش
برگ های تاریخ هیچ گاه حق را لگدمال نمی کند. 30 سال پیش در چنین روزهایی چپ نماهای ایرانی حملاتی دروغین و ناجوانمردانه را علیه مهندس بازرگان و دکتر یزدی شروع کرده و آن ها را آمریکایی خواندند. مهندس عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر و مسئول گفتگوها با سران سابق ارتش برای اعلام بی طرفی، در نتیجه دروغ پردازی های حزب توده، فدائیان خلق و ... به حبس ابد محکوم شد. این فقط چپ های دیروز نبودند، چپول های امروز دانشگاه تهران که هم اکنون برخی شان هم در زندان هستند و امیدوارم هرچه زودتر آزاد شوند، سال گذشته در تظاهراتشان یزدی را آمریکایی خواندند. این دوست من هم همواره بدون هیچ دلیل و مدرکی یزدی را آمریکایی خوانده بود.
نامه دکتر یزدی به ستاره درخشش در این شرایط نشان داد که چه کسانی واقعا در خط آرمان استقلال هستند و چه کسانی نیستند. در سال روز انقلاب صدای آمریکا برنامه ای داشت که بسیاری در آن شرکت کردند، از سازگارا گرفته و متاسفانه برای اولین بار دکتر بنی صدر هم با این شبکه مصاحبه کرد که بارها تقاضای آن ها را بی پاسخ گذاشته بود. آیت الله منتظری هم اتفاقا این کار را کرده بود. اگر چه آیت الله منتظری و بنی صدر بر آرمان گرایی خود هم در این مصاحبه ها تاکید کردند ولی به نظر من بهتر بود، این مصاحبه را انجام نمی دادند، چرا که صدای آمریکا تبدیل شده به محل کوتوله های بریده از مردم و نا امیدی که تنها امیدشان به آمریکاست برای اعمال تغییرات. این روزها من مصاحبه های برخی افرادی را می بینم در این شبکه که بسیار دردناک هست و به هر حال حتما این عزیزان هم دلیل خود را دارند.
به هر روی، من فکر می کنم که در شرایطی که دبیر فدائیان خلق، که آن روزها یزدی را آمریکایی می خواند، با آمریکایی ها همنشین شده است، حزب توده که آن سرنوشت را پیدا کرد، چپ های ایرانی جدید هم که یک به یک با صدای آمریکا مصاحبه می کنند، پرده بر می افتد و نشان داده می شود که چه کسانی حرکت داخلی را به دولت خارجی پیوند زده اند.
این نامه راکه خوانم فهمیدم بی دلیل نبود که در شب سال روز انقلاب چرا صدای آمریکا، چنان هجمه ای را علیه شخص دکتر یزدی به راه انداخته بود و به دروغ پردازی های سال های اخیر خود ادامه می دادند. در این زمینه سازگارا از همه با مزه تر بود که خود زمانی عضو نهضت آزادی بود، بعد که نهضت از حکومت جدا شد، رفت به دامان حکومت و معاون بهزاد نبوی شد، در دوران اصلاحاتهم سودای رسیدن به قدرت را داشت که این بار تیرش به سنگ خورد و بعدها تحلیلش این بود که آمریکا به ایران حمله می کند و لابد او می شود رئیس دولت انتقالی...آقای سازگارا نمک خورده بودی در طول این سال ها خوب نمک دان شکستی، او هم در صدای آمریکا به تکرار دروغ ها علیه دکتر یزدی ادامه داد.
زمستان می رود و روسیاهی برای زغال می ماند. آن هایی که همواره هدف سخت ترین انتقادها بودند، اما توفان زمانه را تاب آوردند، سربلند از آزمون تاریخ بیرون خواهند آمد. نداشتن رسانه دلیل نمی شود که آدم به هر کس و ناکثی آویزان شود.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link