آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
Bridge to Iran 1

سری شش گانه اعترافات سعید حنایی. مستندی بسیار پردرس و تکان دهنده از انسان هایی که وجدان خودشان را به ایدئولوژی های بر آب بر باد داده اند....

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link