آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
نوروز ما جاودان باد
باردیگر زمین جوشش آغاز می کند و بهترین و علمی ترین تقویم جهان که هیچ رنگی از نژاد و مذهب و... در آن نیست، آغاز می شود. این نوروز را که همواره به انسان یادآوری می کند که چقدرعزیز است و چقدر باید به جامعه آزاد و بی طبقه که روزی با آرزوی آنارشیسم بر جهان مستولی خواهد شد و بشر به دامان بنیادین خود باز خواهد گشت، امیدوار بود، به همه تبریک می گم. سال نوی خورشیدی یادآور می شود که اگر چه سنگ ها سخت هستند اما ریشه درختان استوارتر. یادآور می شود که به رویای دروغین هیچ عقیده فراگیری که میان انسان ها خط می کشد اعتقاد نداشته باشیم و هم از این روست که افراطیون مذهبی همواره در صدد نابودی نوروز هستند.
باشد که نوروز این پیوند ما به نیاکانمان و این دست یاری ما به جهانیان همواره جاودان باشد و آن سرزمین عزیز نیز باردیگر در مسیر تکامل خویش قرار گیرد، اگر چه قرن هاست که خواسته اند از مسیر منحرفش کنند. عید همه مبارک باشه.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ما که عیدی نوروزی خود را گرفتیم، از تابستان می رم فیلیپس که خوب بزرگ ترین و پیشرفته ترین انستیتو تحقیقات اروپا و جز 10 شرکت اول صنایع الکترونیک جهان است. خبر دوم هم که عیدی است آزادی مکرمه ابراهیمی است که به مدت 11 سال به دلیل رابطه به فردی غیر از همسر خود در زندان بوده است.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link