آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
اسلاموفوبیا 2
پرونده اسلاموفوبیا 1 شد بخشی از پست های قبلی. در ارتباط با فتنه، میزگردی از رادیو فرانسه را شنیدم در گفتگو با احمد سلامتیان، عبدالکریم لاهیجی و شهلا شفیق که بسیار پربار هست و هر سه از روشنفکران مطرح ایرانی در سطح بین المللی هستند.
در کامنت های پست مربوط به بررسی فتنه دوستی که سابقه آشنایی عمیقی هم با من دارند من را متهم به اسلام ستیزی کردند، در حالی که مشخص نکردند که کدام بخش آن نوشته اسلام ستیزی بود. به هر حال عادت من هست هیچ وقت در هیچ جزمیتی قرار نگیرم و همه معادلات را هم یک مجهولی نکنم، اگر بررسی صورت می گیرد صرفا برای این است که خواننده بتواند با زوایای مختلف یک موضوع برخورد داشته باشد. اما این دوست عزیز این موضع گیریش بسیار عجیب بود چون می داند که حرف او بار امنیتی هم برای من دارد و شاید در نظر نمی گیرد که می تواند با این حرفش بهانه به کسانی که منتظرند یکی از نزدیکان آدم چیزی بگوید تا پرونده بسازند، بدهد. من این جا رسما می گویم هیچ ضدیتی با هیچ دین و هیچ عقیده ای ندارم چه برسد به اسلام که بسیار هم اتفاقا در جاهای مختلف و در همین وبلاگ از انتقادهای بی پایه از آن پیش از هر مسلمان دیگری دفاع کردم. پس لطفا اگر از نقدی هم ناراحت می شوید، خوب ایمیل هم هست، حتما نباید نظر را داد زد و در این صورت آدم این شبهه برایش ایجاد می شود که شخص مزبور تعمدی دارد در کارش و قرار هم هست که پرونده ای برای آدم تولید شود الکی.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link