آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
ABJEEZ DemoKracy

سازندگان این آهنگ که دو دختر ایرانی هستند این ویدئو را به عنوان پاسخی در برابر فیلم فتنه انگلیسی مطرح کردند.واقعا این بهترین پاسخی بود که به این فیلم دیدم. ممنونم از سبیل طلا که از طریق وبلاگش با این گروه آشنا شدم.واقعا هم چگونه رسانه می تونه یک خشونت را بزرگ و خشونت دائمی وحشیانه یک دولت را پنهان کنه.

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link