آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
چگونه ترور به وجود می آید
همواره در ذهن من یکی از مشغولیت ها این بوده که چطور یک انسان به درجه ای می رسد که به روی کسی دیگر آتش گشوده و فردی را از هستی ساقط می کند. سخنرانی دکتر گرگانی را می خواندم در حسینیه ارشاد که واقعا با بیانی بسیط و نه از جنس راست مدرنی قوچانیستی تحلیلی بسیار جامع را ارائه داده اند و با نقدی بی رحمانه از خود نتایجی گرفته اند که واقعا جالب هست. چه می شد ما همه می توانستیم به این برسیم که به جای حمله به دیگران برای شخصیت بخشی به خودمان، به نقد بی رحمانه خود می پرداختیم و خود را محور عالم نمی دانستیم تا مساله ای مثل حذف و ترور هم پیش بیاید.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link