آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
HEZBOLLAH JULIA BOUTROS(ahabaii)

این آهنگ من را برد به فضای جنگ 33 روزه و تهاجم اسرائیل به لبنان که با مقاومت حزب الله، حزب کمونیست لبنان، سنی ها و دورزی ها به رهبری میشل عون شکست سختی خورد. جولیا بوترس خواننده مشهور لبنانی بود که در این آهنگ اتحاد لبنانی ها که به دست حزب الله حاصل شد را به نظم درآورده. واقعا انسان ها را گاهی باید با عملشان و نه با ایدئولوژی که شناختی از آن هم نداریم ارزیابی کنیم.

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link