آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
Palestinian girl: Hamas responsible for war

در روزهای اخیر دوستی مرا مورد لطف خود قرار داده بود به سبب انتقاداتم به حماس. ببینیم مردم قربانی در غزه چه نظری راجع به حماس دارند.

0 Comments:
Links to this post:
Create a Link