آوای رهایی
پراکنده های سینا مالکی
آقای قوچانی کمی آهسته تر
پیرو پست قبلی در باب رادیکالیسم با کتابی از محمد قوچانی آشنا شدم که وی آن را به روح بلند مهندس مهدی بازرگان که در اوج رادیکالیسم اصلاح طلب ماند تقدیم کرده است. من که واقعا نمی فهمم آقای قوچانی با این همه ادعای فضل و کمالات و مطالعه در کجا یافته اند که اصلاح طلبی با رادیکالیسم در تضاد است. حالا این بماند چرا برای خشت مالی حرف خود از شادروان بازرگان مایه می گذارید. البته این بسیار خوب است که دشمنان دیروز به دوستان امروز تبدیل شده اند اما لطفا بازرگان را مصادره نکنید، طیف بازرگان حزب بازرگان و فرزندان بازرگان مشخص هستند، چنین سو استفاده ای از بازرگان آن هم در کتابی برای آقای رفسنجانی؟؟ کسی که بازرگان با ایشان فرسنگ ها با یکدیگر فاصله دارند!!! آقای قوچانی درست می گویند بازرگان یک اصلاح طلب بود، اما وی هیچ گاه در طول عمر گرانمایه اش زبانش را بر ستم نبرید و همواره در برابر هیچ فردی سر به زیر یوق نبرد. او انقلابی نبود و چه بزرگوارنه هم چنین بود اما او کسی نبود که چونان اصلاح طلبان رفرمیست سطحی نگر باشد. آثار ارزشمندش نشان از عمق تفکر آن بزرگ انسان تاریخ معاصر دارد. بازرگان بر خلاف بسیاری از دوستان که تکیه بر جایگاه او زده اند هیچگاه همکاری با سطحی نگران را نپذیرفت وی هیچگاه در انتخابات های غیر دموکراتیک شرکت نکرد. وی همواره خود را ملی گرا و نه ملی مذهبی می خواند. (این امر به هیچ وجه از ارادت بنده به طیف ملی مذهبی نمی کاهد) بازرگان در اوج چپ روی شعار رادیکال صلح داد. بازرگان یک تنه بر سطحی نگری انقلابی تاخت و رادیکال اندیشید. آقای قوچانی میان ماه پدرخوانده شما و ماه بازرگان ما تفاوت از زمین تا آسمان است. بازرگانی که در واپسین لحظات عمر خویش سکولار بودنش را با اعلام اینکه خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبیا بود اعلام کرد، رادیکالترین و ریشه ای ترین سخن ها بر زبان آورد که رهبران شما تاب نمی آوردند. اگر بخواهم در طول دوران معاصر دموکرات ترین، ریشه ای و رادیکال اندیش ترین ایرانی را نام برم بی گمان بازرگان نخستین است. به هر روی همین که آن ها که پدرخوانده هایشان روزی بازرگان را پیر خرفت ایران نامیدند امروز به روح بلند آن اسوه لیبرال و آزاده درود می فرستند جای بسی خوشوقتی است اما لطفا صداقت داشته باشید و چهره آن انسان بزرگ را به دروغ نیالایید.
0 Comments:
Links to this post:
Create a Link